УГОДА КОРИСТУВАЧА

Діюча угода користувача (далі — Угода) є офертою ФОП Борисенко Павло Сергійович (надалі — «Власник»), і адресована невизначеному колу осіб (далі іменовані «Користувачі», а в однині «Користувач») на викладених нижче умовах. Використання сайту, а саме: https://www.pab.design є безумовним і беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем умов цієї Угоди.

А. Терміни та визначення

 1. «Веб-сайт» (надалі — «Сайт») — інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://www.pab.design  та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

 2. «Контент» — інформаційне оформлення Сайту, що включає в себе: текстові, графічні, фото або будь-які інші матеріали.

 3. «Аккаунт» — обліковий запис Користувача створений в момент авторизації на Сайті, що дозволяє Власнику ідентифікувати (авторизувати) Користувача за допомогою емейлу.

 4. «Користувач» — будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

 5. «Сторона» або разом «Сторони» — Користувач та/або Власник.Б. Загальні положення

 

 1. Користувач шляхом переходу на Сайт Власника надає свою згоду на дотримання всіх умов цієї Угоди, у тому числі, шляхом авторизації на Сайті свого облікового запису (Аккаунту). Ця Угода є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Власником, предметом якої є надання Користувачеві безоплатних послуг з використання Сайту та/або його оплачуваних Послуг (оплачуваних сервісів Сайту).

 2. Межі використання Сайту Користувачами встановлюються Власником на власний розсуд.

 3. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Власником Сайту в односторонньому порядку без будь-якого повідомлення Користувачів. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

 4. Користувачі зобов’язані ознайомлюватися зі змістом цієї Угоди перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом після оприлюднення зміненого та/або доповненого змісту цієї Угоди, це означає, що Користувач надає згоду на дотримання умов Угоди з усіма її змінами та/або доповненнями.

 5. У випадку внесення істотних змін до Угоди Власником буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Угоди.

 

 

В. Контент сайту

 

 1. Контент, опублікований на Сайті, призначений для особистого некомерційного використання Користувачем. Весь опублікований на Сайті Контент захищений авторським правом і знаходиться у володінні або під контролем Власника. 

 2. Користувачі не мають право змінювати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

 

Г. Використання сайту. Обов'язки користувачів

 

 1. Користувач зобов’язаний використовувати Сайт в порядку, який відповідає законодавству, Угоді, а також відповідно до принципів соціального співіснування і прийнятних норм.

 2. Користувач може завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав. Використання будь-якого Контенту для відмінних від особистого використання без попередньої письмової згоди Власника Сайту та третіх осіб, яким належить право інтелектуальної власності на Контент, суворо забороняється.

 

 

Д. Реєстрація аккаунту та безпека

 1. Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала відвідувачем цього сайту. Приймаючи цю Угоду Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про Користувача відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» і політики Адміністрації сайту про захист персональних даних. Крім того, користувач дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов’язану з аккаунтом Користувача з метою надання відповідних послуг.

 2. Адміністрація сайту зобов’язуєтеся здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Споживач надає добровільно у випадку, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Споживачу.

 3. Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім’я, прізвище, по батькові, адресу та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані — файли cookies, інформацію про з’єднання і системну інформація.

 4. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована у випадку, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Адміністрації сайту, Адміністрація сайту не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом.

 5. Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через інтернет-сайт  https://www.pab.design інформацію з метою покращення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.

 

 

Є. Прикінцеві положення

 1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Власником Сайту щодо порядку використання Сайту і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Власником;

 2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

 3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну. 

 5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.

 6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

 • Facebook
 • Pinterest
 • Instagram

ДІЗНАТИСЯ ПРО ЗНИЖКИ ПЕРШИМ

©2021 pab.objects. Усі права захищені